Przedmiot działalności

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

- badanie sprawozdań finansowych,

- doradztwo podatkowe,

- prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

- działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości,

- wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno – finansowych,

- swiadczenie usług atestacyjnych, doradztwa, zarządzania.